Psykologisk Yoga

Jag är intresserad av det fält där Yoga och psykologisk behandling möts, hur Yoga kan integreras i psykologisk behandling. Jag har därför gått utbildningen Virya - Yoga för psykologisk behandling, en 100 timmars utbildning på Nordiska Yogainstitutet. Jag fördjupar mig även ytterligare i detta fält genom att jag vidareutbildar mig i Traumaanpassad Yoga.

Det finns forskningsstöd som visar att Yoga har en god effekt när den integreras i psykologisk behandling. En ny pilotstudie i primärvården visade likvärdiga behandlingsutfall för depression och ångest när yoga integrerades i en gruppbehandling som när patienterna fick KBT i grupp utan yoga. Dessutom framgick ett tydligt samband där de som yogade mer hemma också förbättrades mer i sin förmåga att identifiera och beskriva sina känslor, delar av det som kallas alexitymi.

I en studie vid Lunds universitet framkom Yogans positiva inverkan på psykologisk hälsa.