Yoga

Jag har en 200 timmars Yoga Teacher Training (YTT) som är licensierad och godkänd av International Yoga Alliance. Inriktningen heter Akhanda Yoga. Akhanda är sanskrit och betyder hel och odelbar; hel på så sätt att man har en holistisk syn på människan medan odelbar betyder att man har en obruten linje av gammal kunskap som förmedlas på ett sätt som passar i vår moderna tid.

 

I Akhanda Yoga ingår en helhet av yogatekniker; förutom yogapositioner så ingår andningsövningar, avslappning, meditation som kopplas ihop med yogisk visdom. Grunden för yogapositionerna är Hatha Yoga.


Jag arbetar som Yogalärare och leder grupper i privat regi. I klasserna varierar jag lugna rörelser med mer krävande. Jag tycker det är viktigt att få en pulsökning under klassen. Klasserna passar alla. Inga förkunskaper krävs.