Psykoterapi

 

Psykoterapi är en behandlingsmetod som används vid en rad olika typer av psykologiska problem och svårigheter. Behandlingen sker genom ett samarbete mellan klienten och psykoterapeuten, i vilket man träffas kontinuerligt för att arbeta igenom klientens problem. KBT - Kognitiv Beteendeterapi är en metod i psykoterapi.

 

Du kan välja att gå i KBT på denna mottagning dels inom Vårdvalet genom remiss från din läkare på vårdcentralen men även privat genom egen kontakt.

 

Jag erbjuder även utbildningsterapier.

Krisstöd

 

En kris kan utlösas av en rad olika händelser, till exempel en skilsmässa, en uppsägning, en olycka eller ett dödsfall. Olika kriser är en naturlig del av livet och ibland kan det behövas professionellt samtalsstöd under en begränsad period.

Teamutveckling

 

Vill du att din grupp ska bli mer framgångsrik? Med hjälp av övningar, reflektion, dialog och teori bygger ni kunskap, ökad tillit, öppenhet och en rakare kommunikation. De viktiga arbetsrelationerna stärks och fördjupas och gruppens deltagare får större förståelse för varandras styrkor, drivkrafter och värderingar. På så sätt skapas goda förutsättningar för smidigt samarbete, arbetsglädje och effektivt teamarbete.

KBT För Sömnbesvär

 

KBT mot sömnbesvär kan ingå i en KBT behandling men kan även erbjudas som en manualiserad 7 veckors behandling individuellt eller i grupp. 

Mindfulness

 

Mindfulness & Self-compassion – båda kan ingå i en KBT behandling men kan också ges som en manualiserad 8 veckors behandling individuellt eller i grupp. Manualiserad innebär att behandlingen ges enligt en viss struktur men inom respektive del i behandlingen anpassas den till individuella behov.

Vägledande Samtal

 

Som personlig vägledare arbetar jag med personliga, emotionella och existentiella frågeställningar som väcker bekymmer – både arbetsrelaterade och privata situationer. Kontakten kan vara 5 – 10 sessioner. Som personlig vägledare stärker man klientens egna resurser och utgör en avlastning under en svår period.

Handledning

 

Jag erbjuder både individuell- och grupphandledning. När handledning sker i grupp finns rikliga tillfällen att lära av varandra i gruppen medan den individuella handledningen möjliggör ett fördjupat och mer personligt arbete kring behandlingsprocessen och egna upplevelser i det professionella arbetet.

Konsultation

 

Innebär en kortare kartläggning och rådgivning kring din aktuella livssituation och frågeställning. Konsultationen kan till exempel avse att ge strategier för stresshantering eller för hantering av ångest och oro, verktyg för att förbättra din sömn eller hjälp med att utveckla en hälsosam livsstil.

Parterapi

 

Parsamtal erbjuder en möjlighet att undersöka och förstå konflikter och problem som du och din partner går igenom. Samtalen kan hjälpa er att bryta invanda och destruktiva mönster och att hitta nya sätt att gå vidare på. Parsamtal kan också hjälpa till att få syn på eventuella obalanser i relationen och dess konsekvenser.


Även separerade par kan få hjälp av parsamtal, detta genom att öka förståelsen för vad som hände innan separationen och genom att ge möjlighet till att sörja en viktig förlust. 

Psykologisk Yoga

 

Jag kan hjälpa dig att ta fram ett individuellt program för till exempel stresshantering som innefattar Yogapositioner, avslappning, andningsövningar och meditation samt vid behov även lämplig psykologisk teori/metod.