Teamutveckling

Ett vinnande team uppstår när alla får bidra och samverka maximalt med utgångspunkt i sina talanger och kompetenser. Förmågan att använda olikheterna i teamet är en av nycklarna till ett effektivt och produktivt team. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, att bli bättre på att samarbeta, få en ökad förståelse för varandras kompetens och att alla strävar åt samma mål. Att träna på kommunikation som är öppen och tydlig kan ingå, och som bygger på självkännedom och förståelse för varandra. Övningar används, med syftet att stärka och fördjupa arbetsrelationer och samarbete samt för att uppnå ökad kunskap om gruppdeltagarnas styrkor, drivkraft och värderingar. Detta varvas med teoretiska inslag för att ge kunskap om grupper och team och deras utveckling.