Mindfulness I KBT

Mindfulness och Self-compassion kan integreras i en KBT behandling utifrån klientens

individuella behov.

I Mindfulness kan det innebära att man tränar sig i att vara medvetet närvarande och lyssna på

kroppens signaler och behov eller att få ett mer distanserat förhållningssätt till sina tankar.

Vad avser Self-compassion kan syftet vara att minska självkritik och förbättra relationen till sig själv

och andra vilket man kan träna genom olika övningar.