Kerstin Hagring

psykoterapi med medkänsla

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Min grundutbildning är socionom. Jag har lång erfarenhet av att arbeta inom primärvård, psykiatri, övrig sjukvård samt inom privat verksamhet. Jag har arbetat mycket med traumabearbetning, svåra orostillstånd och utmattning men har även stor erfarenhet av stresshantering, problem på arbetsplatsen, depression, olika ångesttillstånd, sömnproblem mm.

Grundläggande i KBT behandling är för mig att förstå just din problematik, hur du upplever den, hur den påverkar dig och utifrån det skräddarsy behandlingen. 

Mindfulness

Jag har valt att vidareutbilda mig inom områden som kan vara effektiva i KBT behandling. Jag har gått två utbildningar för att bli mindfulnessinstruktör. Mindfulness ingår ofta i den KBT behandling jag ger liksom Self-compassion som är till stor hjälp för att minska självkritik och negativa tankemönster. I mitt arbete upplever jag att medkänsla med sig själv och andra är grundläggande, både i psykoterapier men även i arbete med handledningsgrupper. Jag är också utbildad Schematerapeut.

Då jag även arbetar med handledning och teamutveckling så har jag vidareutbildat mig inom det på Göteborgs universitet.

Yoga

Meditation och Yoga har alltid varit stora intressen i mitt liv. Det har gjort att jag valt att utbilda mig till Yogalärare. På senare tid har jag börjat intressera mig för hur man kan förena Psykoterapeutisk behandling och Yoga och har därför vidareutbildat mig i Virya Yoga för psykologisk behandling.

 

Jag går nu ytterligare en utbildning i traumaanpassad yoga och planerar att starta grupper i det inom kort.