KBT Vid Sömnbesvär

Under de senaste åren har sömnproblem blivit allt vanligare. Det kan bero på att vår livsstil ändrats, gränserna mellan vad som är privat och vad som är arbete, vad som är aktivitet och vila, suddas ut i vårt 24/7 samhälle där vi ständigt ska vara tillgängliga. Sömnen störs på grund av stress och tankar på arbetet eller på grund av andra belastningar.

 

KBT är den metod som visat bäst resultat på lång sikt vid olika typer av sömnbesvär. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med sömnbesvär i grupp: Sömnskola. Behandlingen är baserad på beprövade KBT tekniker och lämpar sig även att använda i individuella behandlingar. Jag är utbildad av Marie Söderström, Psykolog med KBT inriktning, som bland annat arbetar på Stressmottagningen och har forskat om sambandet mellan sömn, stress och utmattning samt skrivit böcker om sömnbesvär och behovet av vila.