KBT

KBT, Kognitiv Beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som har sitt ursprung i kognitiv terapi och beteendeterapi. I KBT arbetar man med att förändra de tankar, känslor och handlingsmönster som leder till klientens dåliga mående. KBT är en aktiv terapiform där klient och terapeut gemensamt arbetar med klientens problem. I KBT menar man att klienten är expert på sig själv och sitt liv medan terapeuten är expert på arbetssättet. Fokus ligger på det som är här och nu men då många svårigheter uppstått tidigare i livet kan man i behandlingen gå bakåt i tiden för att förstå hur de uppkommit. Genom att använda metoden schematerapi, se nedan, kan man arbeta med dessa tidigare händelser i terapin. KBT är en evidensbaserad terapiform. Alla tekniker som används är vetenskapligt utprövade för att ge så bra resultat som möjligt.

Psykoedukation är vanligt förekommande i KBT. Psykoedukation innebär att man lär sig mer om svårigheter och vad det innebär att ha dem. Det ger en bättre förståelse för hur du fungerar i olika situationer och nya sätt att hantera det som känns svårt. Exempel på områden där psykoedukation kan förekomma är stress, panikattacker och orostankar.