psykoterapi med medkänsla

 

psykoterapi med medkänsla

Om Hagring Psykologi

Hagring Psykologi är en psykoterapimottagning som erbjuder KBT, Parterapi, Handledning, Mindfulness och Yoga för psykologisk behandling till individer, par och grupper samt till organisationer, företag och offentlig sektor. 

Hagring Psykologi drivs av Kerstin Hagring. Med klienter från hela Skåne är mottagningen lättillgängligt baserad i centrala Malmö.

Tillsammans kartlägger vi dina svårigheter, för att utifrån det välja arbetsmetod och sätta upp målsättningar. Vi bildar ett arbetslag, där du är expert på dig och ditt liv och jag som psykoterapeut är expert på arbetssättet. Arbetet är strukturerat, med fokus på samarbete och måluppfyllelse, för ditt bästa. Vi arbetar mot att du ska få nya insikter, bättre självkännedom, och få kunskap om olika verktyg i syfte att nå en varaktig och positiv förändring.

Hit är du välkommen att söka behandling privat, via egen kontakt, eller via remiss från din läkare på vårdcentralen, inom ramen för Vårdval Psykoterapi, Region Skåne. Vårdval psykoterapi vänder sig till dig som är 16 år och uppåt. Jag är ackrediterad för KBT lång som omfattar 6 – 25 samtal. KBT inom vårdvalet omfattas av högkostnadsskyddet, du betalar 200 kr per besök upp till 1150 kr då du får frikort.

Hagring Psykologi tar gärna emot utbildningspatienter med inriktning KBT, och erbjuder även Handledning och Teamutveckling.

English speaking clients are welcome.

I also do sessions via Skype.

Alla behandlingar journalförs för att garantera att du får en trygg vård.  På Hagring Psykologi använder vi journalsystemet Kaddio som är säkert och följer Socialstyrelsens riktlinjer.

TRYGG VÅRD OCH SÄKERHET

REGION SKÅNE VÅRDVAL

HUR VI JOBBAR

 
 

Möt Kerstin Hagring

I mitt arbete upplever jag att medkänsla med sig själv och andra är grundläggande, både i psykoterapier men även i arbete med handledningsgrupper.

Kestin Hagring KBT Mindfulness Yoga Malmö

leg. psykoterapeut inriktning kognitivbeteendeterapi,

handledare,

mindfulnessinstruktör, yogalärare

Kerstin Hagring

Kerstin Hagring är legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning, Schematerapeut, utbildad Handledare, Mindfulness instruktör och Yogalärare. Den psykoterapeutiska huvudinriktningen är KBT - Kognitivbeteendeterapi, och ACT - Acceptance and Commitment Therapy, Schematerapi,

Mindfulness och Self-compassion integreras i KBT behandlingen utifrån varje klients individuella behov. Se mer information om dessa områdena under KBT.

Kerstin Hagring har arbetat med psykoterapi sedan 2002 och har lång erfarenhet av att hjälpa människor att hantera psykisk ohälsa för att kunna leva sina liv på ett mer tillfredställande sätt utifrån sina värderingar. Hagring Psykologi fokuserar på att klienten blir nöjd med behandlingen, har en bra relation med terapeuten och framförallt når positiva resultat.

 

Kontakt

HAGRING PSYKOLOGI

För tidsbokning

Önskemål om Handledning

Intresse av att delta i Yogaklasser

 Samt för övriga frågor

Vänligen kontakta:

 

Kerstin Hagring

Tack för ditt meddelande!