ACT

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, syftar till att hjälpa människor att hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är således inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv
Extremt sammanfattat kan man säga att ACT handlar om två saker: 1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet, och 2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet. 
En kort sammanfattning av målet med terapin kan beskrivas med hjälp av bokstäverna ACT;
Accept your reactions and be present. Detta betyder att man strävar efter att acceptera reaktioner, såsom känslor, och att vara närvarande i stunden.

Choose a valued direction. Man behöver lära sig att välja en inriktning i livet som stämmer överens med ens värderingar.

Take action. Gå till handling, förändringar kan inte ske om personen inte väljer att agera.